ร้านผ้าปักปันหยี

สินค้าที่ระลึกจำหน่ายเสื้อผ้าลายบาติก เสื้อผ้าลายเกาะปันหยี ผ้าปาเต๊ะที่มีลวดลายสวยงาม เป็นของที่ระลึกหรือของขวัญในงานเทศกาลต่างๆหรือเป็นของฝากที่เข้ามาเยือนที่เกาะปันหยี

ติดต่อ : 082-2722278

สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
Account No.
Account Name
Thank you for your order!