โครงการ-ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ของ อุตสาหกรรมภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านเหนือและพืชผัก 

สบู่ถนอมผิวจากธรรมชาติ ( Beauty Soap) แบรนด์ รักษ์ไพร 

ราคา 59 บาทต่อกล่อง ปริมาณ 150 กรัม 

ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวหน้าและชำระร่างกาย เพื่อผิวหอมเนียนนุ่มด้วยกลิ่นจากธรรมชาติ มีให้เลือก 4 กลิ่น คือ กลิ่นสับปะรด กลิ่นเสาวรส กลิ่นกากกาแฟ และกลิ่นตะไคร้หอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *