โครงการ-ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ของ อุตสาหกรรมภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการ YSF ภูเก็ต 

สเปรย์สมุนไพรไล่ยุงกลิ่นมะนาว (Herbal Spray) แบรนด์ K.S Fresh 

ราคา 159 บาทต่อขวด ปริมาณ 85 ML. 

ผลิตจากน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว ผิวมะกรูดและตะไคร้หอม มีคุณสมบัติสามารถป้องกันยุงได้

ติดต่อ : นายเกรียงศักดิ์ สมานมิตร  โทร. 063-4984005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *