โครงการ-ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ของ อุตสาหกรรมภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพื่อการเกษตรและสุขภาพคนภูเก็ต 

เสื้อมัดย้อมผลิตจากสีธรรมชาติ (ใบมะขามผสมกากกระท่อม) แบรนด์ กระท่อมดี

ราคา 500 บาท 

ติดต่อ : พ.ต.อ อดิษร ตันเพชรทองกุล โทร. 061-1513789, 080-6492653

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *