โครงการ-ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ของ อุตสาหกรรมภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดำ

สเปรย์น้ำมันไพลกลิ่นดอกชมนาด (Phlai Oil) แบรนด์ ม่าหนิก

ราคา 129 บาทต่อขวด ปริมาณ 60 ML.

น้ำมันไพลที่ผลิตจากน้ำมันหอมระเหย ที่สกัดจากเหง้าของไพล มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าว ไพลสด การบูร เมนทอล น้ำมันเสลดพังพอน กานพลู น้ำมันระกำและดอกชมนาด ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้

ติดต่อ : นายสุภโรจน์ ทรงยศ  โทร. 083-9456392

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *