สินอุดม ช๊อปปิ้งมอลล์

ทำเลแห่งใหม่ ใจกลางเมือง นครศรีธรรมราช เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ


ด้วยชื่อเสียงอันยาวนานของโครงการสินอุดมช้อปปิ้งมอลล์และทำเลที่ตั่งใจกลางเมืองอาคารพานิชย์ 3 ชั้นหน้ากว้าง 5 เมตร ลึก 20 เมตร ประกอบกับเอกลักษณ์ถนนภายในโครงการกว้างถึง 34 เมตร เราจึงเป็นศูนย์กลางของสำนักงานและร้านค้าต่างๆมากมายที่ให้ความใว้เนื้อเชื่อใจ โดยเราขายและให้เช่าตึกอาคารพานิชย์เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบในการทำงานและการอยุ่อาศัย

สำนักงานและพันธมิตรภายโครงการ

Floor Plan

รูปแบบอาคารโดยแยกเป็นห้องเดี่ยวและห้องคู่

แผงผังห้องเดี่ยว

แผนผังห้องคู่

Contract us

facebook : https://www.facebook.com/sinudomshoppingmall/

line : wanpassorn201