บริษัท ไทยคิงดอม แอดไวเซอร์ จำกัด

บริษัท ไทยคิงดอม แอดไวเซอร์ จำกัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835562014401

เพื่อให้บริการด้านคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs และจัดฝึกอบรมแบบครบวงจร โดยมีบริการ ดังต่อไปนี้

1.บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐ และ เอกชน อาทิเช่น ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทฯ เป็นต้น

2. บริการให้คำปรึกษาแนะนำ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่ การศึกษาปัญหา ตั้งวัตถุประสงค์ สร้างเนื้อหา สู่กระบวนการพัฒนาปรับแก้กระบวนการ จัดฝึกอบรมสัมมนา และรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบ

3.รับบริการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมนาและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รับคัดสรรจากหลากหลายอาชีพ

ไทยคิงดอม จำกัด


LINE OA

บริษัท ไทยคิงดอม แอดไวเซอร์ จำกัด

Thai Kingdom Advisor Co., Ltd.

สำนักงาน : เลขที่ 124/509 หมู่ 5 ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 092 1828894 / 096 6360164

Mail : thaikingdomadvisor@gmail.com

Line ID:0950978538